Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
821800000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
898282617301959299309344108029569112149403811813761
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
846676358668702181908452855491047320745474519001
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438351466296447141925207361548034293491466586875
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319135943154299526132764343328533931
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 49869
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29197
 3. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 27522
 4. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 26436
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15092
 6. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 9196
 7. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 8132
 8. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 4178
 9. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 3810
 10. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 3314
 11. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3286
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 3173
 13. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3019
 14. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 3018
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2969
 16. Statut CMJW
  Wyświetleń: 2897
 17. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 2838
 18. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 2752
 19. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 2740
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2505
 21. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 2406
 22. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2395
 23. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2375
 24. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 2360
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2335
 26. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2161
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2147
 28. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2126
 29. ePUAP
  Wyświetleń: 2095
 30. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 2021
 31. Budżet
  Wyświetleń: 2009
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1970
 33. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 1851
 34. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1835
 35. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1817
 36. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1693
 37. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1639
 38. Organizacja
  Wyświetleń: 1624
 39. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1555
 40. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1511
 41. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1494
 42. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1480
 43. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1422
 44. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1389
 45. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 1384
 46. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1357
 47. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 1347
 48. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1343
 49. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1336
 50. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 1324
 51. Przetargi
  Wyświetleń: 1316
 52. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 1276
 53. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1261
 54. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 1237
 55. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1218
 56. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1197
 57. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 1196
 58. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1186
 59. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1161
 60. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1155
 61. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1093
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1090
 63. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 1082
 64. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 1042
 65. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 1039
 66. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 1039
 67. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 1002
 68. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 1001
 69. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 999
 70. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 992
 71. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 975
 72. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 971
 73. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 968
 74. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 927
 75. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 901
 76. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 893
 77. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 886
 78. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 877
 79. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 877
 80. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 869
 81. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 866
 82. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 863
 83. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 859
 84. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 857
 85. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 845
 86. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 833
 87. Oferta pracy - Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 828
 88. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 823
 89. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 823
 90. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 816
 91. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 810
 92. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 799
 93. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 795
 94. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 790
 95. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 788
 96. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 786
 97. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 784
 98. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 768
 99. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 760
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 758
 101. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 736
 102. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 710
 103. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 709
 104. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 706
 105. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 705
 106. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 703
 107. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 686
 108. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 667
 109. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 662
 110. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 653
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 638
 112. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 635
 113. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 634
 114. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 614
 115. Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 610
 116. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 601
 117. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 583
 118. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie)
  Wyświetleń: 581
 119. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 576
 120. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 562
 121. Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, w części I i II
  Wyświetleń: 560
 122. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 559
 123. Plan finansowy na 2018 r.
  Wyświetleń: 559
 124. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 558
 125. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I
  Wyświetleń: 550
 126. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej
  Wyświetleń: 544
 127. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 544
 128. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 539
 129. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)
  Wyświetleń: 530
 130. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 593211-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.) -II przetarg
  Wyświetleń: 519
 131. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 519
 132. Wyniki naboru na stanowisko Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 507
 133. Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 490
 134. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski
  Wyświetleń: 490
 135. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 552147-N-2018 z 27.04.2018 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 488
 136. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 486
 137. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 575651-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.)
  Wyświetleń: 482
 138. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 562035-N-2018 z 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 479
 139. Zamówienia publiczne archiwalne
  Wyświetleń: 479
 140. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 478
 141. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
  Wyświetleń: 476
 142. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 473
 143. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 468
 144. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 467
 145. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 466
 146. Dostawa i montaż szaf metalowych (szaf kartotekowych i szafy na mapy) na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 (nr ogłoszenia 517691-N-2019)
  Wyświetleń: 454
 147. Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z 2019-10-01)
  Wyświetleń: 449
 148. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138 "o" USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019)
  Wyświetleń: 449
 149. Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus
  Wyświetleń: 449
 150. Oferta pracy - Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 444
 151. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (Ogłoszenie nr 531523 -N-2020 z 15.04.2020)
  Wyświetleń: 443
 152. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski z 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 443
 153. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 441
 154. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 416
 155. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 413
 156. St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym z dn. 6.03.2020 r.
  Wyświetleń: 408
 157. Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 20.02.2020 r.
  Wyświetleń: 386
 158. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 372
 159. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 362
 160. Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 357
 161. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 344
 162. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 27.08.2020 r.
  Wyświetleń: 331
 163. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 316
 164. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 310
 165. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 304
 166. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 8 osobowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 635333-N-2019 z 2019-12-11)
  Wyświetleń: 301
 167. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 289
 168. Unieważnienie naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 285
 169. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie art. 138 "o" ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.1.2020)
  Wyświetleń: 272
 170. Unieważnienie naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 271
 171. Oferta pracy - Asystent/adiunkt w Dziale Edukacji i Wystaw
  Wyświetleń: 267
 172. Nabory i konkursy w 2019 r.
  Wyświetleń: 263
 173. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 262
 174. Przebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (Ogłoszenie nr 595698-N-2020 z dnia 09.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 247
 175. Asystent/adiunkt w Dziale Edukacji i Wystaw z dn. 20.11.2020 r.
  Wyświetleń: 241
 176. Główny Księgowy z dn. 27.10.2020 r.
  Wyświetleń: 235
 177. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 224
 178. Główny Księgowy z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 220
 179. Wyniki naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 220
 180. Wyniki naboru na stanowisko Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 216
 181. Budżet archiwalny
  Wyświetleń: 209
 182. Wyniki naboru na stanowisko St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 206
 183. Sprawozdanie za 2019 r. i plan na 2020 r.
  Wyświetleń: 205
 184. Nadzór inwestorski z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 195
 185. Nabory i konkursy w 2018 r.
  Wyświetleń: 190
 186. Przetarg nieograniczony w 2017 r.
  Wyświetleń: 190
 187. Asystent muzealny z dn. 21.10.2014 r.
  Wyświetleń: 189
 188. Nabory i konkursy w 2016 r.
  Wyświetleń: 188
 189. Oferta pracy - Główny księgowy
  Wyświetleń: 188
 190. Przetarg nieograniczony w 2018 r.
  Wyświetleń: 186
 191. Przetarg nieograniczony w 2016 r.
  Wyświetleń: 185
 192. Główny Księgowy z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 183
 193. Przetarg nieograniczony w 2019 r.
  Wyświetleń: 183
 194. Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 182
 195. Główny Księgowy z dn. 13.11.2019 r.
  Wyświetleń: 182
 196. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 182
 197. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 182
 198. Nabory i konkursy w 2017 r.
  Wyświetleń: 180
 199. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 180
 200. Sprawozdanie za 2016 r. i plan na 2017 r.
  Wyświetleń: 179
 201. Zamówienia na usługi społeczne w 2016 r.
  Wyświetleń: 178
 202. Nabory i konkursy w 2014 r.
  Wyświetleń: 177
 203. Sprawozdanie za 2018 r. i plan na 2019 r.
  Wyświetleń: 177
 204. Sprzedaż majątku trwałego 2017 r.
  Wyświetleń: 177
 205. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 177
 206. Plan postępowań w 2017 r.
  Wyświetleń: 175
 207. Sprawozdanie za 2015 r. i plan na 2016 r.
  Wyświetleń: 175
 208. Sprawozdanie za 2017 r. i plan na 2018 r.
  Wyświetleń: 175
 209. Sprzedaż majątku trwałego 2019 r.
  Wyświetleń: 175
 210. Zastępca Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 172
 211. Plan postępowań w 2019 r.
  Wyświetleń: 171
 212. Przetarg nieograniczony w 2014 r.
  Wyświetleń: 170
 213. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 170
 214. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 170
 215. Zamówienia na usługi społeczne w 2019 r.
  Wyświetleń: 170
 216. Nabory i konkursy w 2015 r.
  Wyświetleń: 168
 217. Przetarg nieograniczony w 2013 r.
  Wyświetleń: 168
 218. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 168
 219. Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 166
 220. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 7.11.2019 r.
  Wyświetleń: 164
 221. Plan postępowań w 2018 r.
  Wyświetleń: 163
 222. Starszy księgowy/księgowy z dn. 27.10.2016
  Wyświetleń: 163
 223. Księgowy z dn. 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 162
 224. Kierowca z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 161
 225. Zamówienia na usługi społeczne w 2017 r.
  Wyświetleń: 159
 226. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 158
 227. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 19.03.2019 r.
  Wyświetleń: 157
 228. Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu z dn. 2.02.2016 r.
  Wyświetleń: 155
 229. Księgowy z dn. 2.07.2015 r.
  Wyświetleń: 154
 230. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 151
 231. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 147
 232. Starszy Księgowy z dn. 9.11.2015
  Wyświetleń: 147
 233. Asystent muzealny z dn. 12.08.2014 r.
  Wyświetleń: 145
 234. Nadzór autorski z dn. 21.08.2018 r.
  Wyświetleń: 140
 235. Nadzór inwestorski z dn. 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 140
 236. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 29.03.2017 r.
  Wyświetleń: 139
 237. Asystent muzealny z dn. 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 137
 238. Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach z dn. 1.08.2019 r.
  Wyświetleń: 136
 239. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 135
 240. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 135
 241. Księgowy z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 134
 242. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich w 2018 r.
  Wyświetleń: 134
 243. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 8.02.2017 r.
  Wyświetleń: 132
 244. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 131
 245. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III z dn. 27.04.2018 r.
  Wyświetleń: 131
 246. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn. 6.12.2018 r.
  Wyświetleń: 130
 247. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu z dn. 3.07.2016 r.
  Wyświetleń: 130
 248. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 15.03.2017 r.
  Wyświetleń: 130
 249. Zarządzenie Nr 18 /2020
  Wyświetleń: 130
 250. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn.16.07.2018 r.
  Wyświetleń: 129
 251. Główny Księgowy z dn. 26.08.2015 r.
  Wyświetleń: 129
 252. Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 15.10.2018 r.
  Wyświetleń: 129
 253. Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 128
 254. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 5.01.2016 r.
  Wyświetleń: 128
 255. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie) z dn. 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 127
 256. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej z dn. 17.08.2018 r.
  Wyświetleń: 127
 257. Zamówienia poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 127
 258. Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 126
 259. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 14.06.2014 r.
  Wyświetleń: 125
 260. Nadzór autorski z dn. 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 124
 261. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 3.07.2017 r.
  Wyświetleń: 124
 262. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 15.12.2016 r.
  Wyświetleń: 121
 263. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 121
 264. Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem z dn. 8.11.2013 r.
  Wyświetleń: 120
 265. Nadzór inwestorski z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 120
 266. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 21.03.2014 r.
  Wyświetleń: 120
 267. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 119
 268. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I z dn. 6.05.2016 r.
  Wyświetleń: 118
 269. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 8.06.2017 r.
  Wyświetleń: 117
 270. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019) z dn. 15.01.2019 r.
  Wyświetleń: 116
 271. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 115
 272. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 108
 273. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 106
 274. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 103
 275. Załączniki do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 93
 276. Wyniki naboru na stanowisko asystent/adiunkt w Dziale Edukacji i Wystaw
  Wyświetleń: 54
 277. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex N.Car 378
  Wyświetleń: 50
Wersja XML