Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8983827673149597993293581080427610000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
846776358668702181908455855691047321746074519003
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438651646310448041945211361548044293491466596876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319135943154299526132764343328553932
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 44029
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27268
 3. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 21913
 4. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 21006
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12344
 6. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8235
 7. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 6850
 8. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3714
 9. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 3402
 10. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3177
 11. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 2976
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 2853
 13. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2734
 14. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 2703
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2635
 16. Statut CMJW
  Wyświetleń: 2595
 17. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 2548
 18. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 2474
 19. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 2451
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2182
 21. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 2144
 22. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2068
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2067
 24. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 2014
 25. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1946
 26. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1919
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1901
 28. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1860
 29. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1856
 30. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 1700
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1700
 32. Budżet
  Wyświetleń: 1686
 33. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1684
 34. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1587
 35. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1559
 36. ePUAP
  Wyświetleń: 1558
 37. Organizacja
  Wyświetleń: 1489
 38. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1392
 39. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1391
 40. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1381
 41. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1373
 42. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1366
 43. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1319
 44. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1313
 45. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 1268
 46. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1256
 47. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 1250
 48. Przetargi
  Wyświetleń: 1227
 49. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1208
 50. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 1193
 51. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1187
 52. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 1175
 53. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1174
 54. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 1137
 55. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 1104
 56. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1093
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1070
 58. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1067
 59. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1063
 60. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1046
 61. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1000
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 989
 63. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 970
 64. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 962
 65. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 952
 66. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 924
 67. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 924
 68. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 913
 69. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 896
 70. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 890
 71. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 888
 72. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 886
 73. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 871
 74. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 838
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 812
 76. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 807
 77. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 802
 78. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 799
 79. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 798
 80. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 797
 81. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 790
 82. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 789
 83. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 780
 84. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 766
 85. Oferta pracy - Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 747
 86. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 735
 87. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 735
 88. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 729
 89. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 726
 90. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 719
 91. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 712
 92. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 697
 93. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 687
 94. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 685
 95. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 679
 96. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 676
 97. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 660
 98. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 651
 99. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 641
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 639
 101. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 635
 102. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 634
 103. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 634
 104. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 621
 105. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 610
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 590
 107. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 590
 108. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 582
 109. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 578
 110. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 565
 111. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 552
 112. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 539
 113. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 529
 114. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 522
 115. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie)
  Wyświetleń: 512
 116. Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 510
 117. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 489
 118. Plan finansowy na 2018 r.
  Wyświetleń: 486
 119. Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, w części I i II
  Wyświetleń: 478
 120. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej
  Wyświetleń: 473
 121. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 471
 122. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 463
 123. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 462
 124. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 452
 125. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 450
 126. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 433
 127. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)
  Wyświetleń: 427
 128. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I
  Wyświetleń: 426
 129. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 424
 130. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 593211-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.) -II przetarg
  Wyświetleń: 420
 131. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 552147-N-2018 z 27.04.2018 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 418
 132. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 562035-N-2018 z 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 401
 133. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 399
 134. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 399
 135. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski
  Wyświetleń: 398
 136. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 575651-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.)
  Wyświetleń: 393
 137. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
  Wyświetleń: 393
 138. Wyniki naboru na stanowisko Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 391
 139. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 389
 140. Dostawa i montaż szaf metalowych (szaf kartotekowych i szafy na mapy) na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 (nr ogłoszenia 517691-N-2019)
  Wyświetleń: 388
 141. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 386
 142. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138 "o" USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019)
  Wyświetleń: 384
 143. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 375
 144. Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 373
 145. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 356
 146. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 352
 147. Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z 2019-10-01)
  Wyświetleń: 348
 148. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski z 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 344
 149. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 343
 150. Oferta pracy - Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 330
 151. Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus
  Wyświetleń: 330
 152. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (Ogłoszenie nr 531523 -N-2020 z 15.04.2020)
  Wyświetleń: 300
 153. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 272
 154. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 265
 155. St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym z dn. 6.03.2020 r.
  Wyświetleń: 258
 156. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 255
 157. Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 254
 158. Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 20.02.2020 r.
  Wyświetleń: 253
 159. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 8 osobowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 635333-N-2019 z 2019-12-11)
  Wyświetleń: 232
 160. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 221
 161. Unieważnienie naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 210
 162. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 209
 163. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 203
 164. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 202
 165. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 196
 166. Zamówienia publiczne archiwalne
  Wyświetleń: 196
 167. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie art. 138 "o" ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.1.2020)
  Wyświetleń: 184
 168. Unieważnienie naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 176
 169. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 132
 170. Nabory i konkursy w 2019 r.
  Wyświetleń: 130
 171. Wyniki naboru na stanowisko Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 125
 172. Wyniki naboru na stanowisko St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 117
 173. Główny Księgowy z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 93
 174. Budżet archiwalny
  Wyświetleń: 90
 175. Wyniki naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 89
 176. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 88
 177. Sprawozdanie za 2019 r. i plan na 2020 r.
  Wyświetleń: 85
 178. Nadzór inwestorski z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 80
 179. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 80
 180. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 77
 181. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 76
 182. Przetarg nieograniczony w 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 183. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 75
 184. Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 74
 185. Nabory i konkursy w 2015 r.
  Wyświetleń: 74
 186. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 74
 187. Sprawozdanie za 2017 r. i plan na 2018 r.
  Wyświetleń: 73
 188. Sprzedaż majątku trwałego 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 189. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 19.03.2019 r.
  Wyświetleń: 73
 190. Główny Księgowy z dn. 13.11.2019 r.
  Wyświetleń: 71
 191. Nabory i konkursy w 2016 r.
  Wyświetleń: 71
 192. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 69
 193. Nabory i konkursy w 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 194. Plan postępowań w 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 195. Sprawozdanie za 2018 r. i plan na 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 196. Sprzedaż majątku trwałego 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 197. Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu z dn. 2.02.2016 r.
  Wyświetleń: 67
 198. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 29.03.2017 r.
  Wyświetleń: 67
 199. Asystent muzealny z dn. 21.10.2014 r.
  Wyświetleń: 67
 200. Główny Księgowy z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 66
 201. Nabory i konkursy w 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 202. Sprawozdanie za 2016 r. i plan na 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 203. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 7.11.2019 r.
  Wyświetleń: 65
 204. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 15.03.2017 r.
  Wyświetleń: 65
 205. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 65
 206. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 65
 207. Asystent muzealny z dn. 12.08.2014 r.
  Wyświetleń: 64
 208. Asystent muzealny z dn. 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 64
 209. Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach z dn. 1.08.2019 r.
  Wyświetleń: 64
 210. Zastępca Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 64
 211. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 63
 212. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 63
 213. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 8.02.2017 r.
  Wyświetleń: 63
 214. Księgowy z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 63
 215. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 62
 216. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 14.06.2014 r.
  Wyświetleń: 62
 217. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu z dn. 3.07.2016 r.
  Wyświetleń: 62
 218. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich w 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 219. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn.16.07.2018 r.
  Wyświetleń: 61
 220. Kierowca z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 61
 221. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 61
 222. Księgowy z dn. 2.07.2015 r.
  Wyświetleń: 61
 223. Nabory i konkursy w 2014 r.
  Wyświetleń: 61
 224. Przetarg nieograniczony w 2013 r.
  Wyświetleń: 61
 225. Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 15.10.2018 r.
  Wyświetleń: 61
 226. Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 61
 227. Starszy Księgowy z dn. 9.11.2015
  Wyświetleń: 61
 228. Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 60
 229. Księgowy z dn. 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 60
 230. Przetarg nieograniczony w 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 231. Sprawozdanie za 2015 r. i plan na 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 232. Przetarg nieograniczony w 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 233. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III z dn. 27.04.2018 r.
  Wyświetleń: 59
 234. Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 59
 235. Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem z dn. 8.11.2013 r.
  Wyświetleń: 58
 236. Główny Księgowy z dn. 26.08.2015 r.
  Wyświetleń: 58
 237. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 58
 238. Plan postępowań w 2017 r.
  Wyświetleń: 58
 239. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 3.07.2017 r.
  Wyświetleń: 58
 240. Plan postępowań w 2018 r.
  Wyświetleń: 57
 241. Przetarg nieograniczony w 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 242. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 57
 243. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 21.03.2014 r.
  Wyświetleń: 57
 244. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 15.12.2016 r.
  Wyświetleń: 56
 245. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I z dn. 6.05.2016 r.
  Wyświetleń: 56
 246. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie) z dn. 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 56
 247. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej z dn. 17.08.2018 r.
  Wyświetleń: 56
 248. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn. 6.12.2018 r.
  Wyświetleń: 55
 249. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 8.06.2017 r.
  Wyświetleń: 55
 250. Starszy księgowy/księgowy z dn. 27.10.2016
  Wyświetleń: 55
 251. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 5.01.2016 r.
  Wyświetleń: 55
 252. Przetarg nieograniczony w 2014 r.
  Wyświetleń: 54
 253. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 54
 254. Zamówienia na usługi społeczne w 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 255. Zamówienia na usługi społeczne w 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 256. Nadzór autorski z dn. 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 53
 257. Zamówienia na usługi społeczne w 2017 r.
  Wyświetleń: 52
 258. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019) z dn. 15.01.2019 r.
  Wyświetleń: 51
 259. Nadzór inwestorski z dn. 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 49
 260. Nadzór inwestorski z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 49
 261. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 48
 262. Nadzór autorski z dn. 21.08.2018 r.
  Wyświetleń: 47
Wersja XML