Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
898382767314959790970000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
846776358668702181908455855691047321746074519003
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438651646310448041945211361548044293491466596876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319135943154299526132764343328553932
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 42087
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 26278
 3. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 19986
 4. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 19104
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11491
 6. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7798
 7. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 6210
 8. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3536
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3123
 10. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 2975
 11. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 2835
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 2729
 13. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 2577
 14. Statut CMJW
  Wyświetleń: 2456
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2443
 16. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 2427
 17. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2387
 18. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 2349
 19. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 2331
 20. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 2030
 21. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1938
 22. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 1881
 23. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1872
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1857
 25. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1831
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1797
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1787
 28. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1754
 29. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1729
 30. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 1641
 31. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1634
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1589
 33. Budżet
  Wyświetleń: 1548
 34. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1496
 35. ePUAP
  Wyświetleń: 1445
 36. Organizacja
  Wyświetleń: 1431
 37. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1351
 38. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1350
 39. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1341
 40. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1335
 41. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1276
 42. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1272
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1248
 44. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1239
 45. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 1223
 46. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1219
 47. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 1214
 48. Przetargi
  Wyświetleń: 1181
 49. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 1149
 50. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1143
 51. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 1134
 52. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1124
 53. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1115
 54. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 1102
 55. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 1071
 56. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1040
 57. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1034
 58. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1027
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1015
 60. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1003
 61. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 954
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 942
 63. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 939
 64. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 919
 65. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 906
 66. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 884
 67. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 882
 68. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 879
 69. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 862
 70. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 851
 71. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 848
 72. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 832
 73. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 828
 74. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 802
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 779
 76. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 766
 77. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 763
 78. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 760
 79. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 760
 80. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 749
 81. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 749
 82. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 746
 83. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 738
 84. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 715
 85. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 698
 86. Oferta pracy - Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 698
 87. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 691
 88. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 689
 89. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 679
 90. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 674
 91. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 657
 92. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 650
 93. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 638
 94. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 637
 95. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 634
 96. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 631
 97. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 613
 98. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 604
 99. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 602
 100. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 599
 101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 598
 102. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 596
 103. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 594
 104. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 573
 105. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 573
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 542
 107. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 540
 108. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 540
 109. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 519
 110. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 510
 111. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 498
 112. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 495
 113. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 474
 114. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie)
  Wyświetleń: 470
 115. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 468
 116. Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 464
 117. Plan finansowy na 2018 r.
  Wyświetleń: 447
 118. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej
  Wyświetleń: 436
 119. Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, w części I i II
  Wyświetleń: 435
 120. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 419
 121. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 414
 122. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 407
 123. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 405
 124. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 399
 125. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 393
 126. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 381
 127. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 552147-N-2018 z 27.04.2018 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 378
 128. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)
  Wyświetleń: 375
 129. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I
  Wyświetleń: 365
 130. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 593211-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.) -II przetarg
  Wyświetleń: 362
 131. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 562035-N-2018 z 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 359
 132. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 357
 133. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 357
 134. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski
  Wyświetleń: 357
 135. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 355
 136. Dostawa i montaż szaf metalowych (szaf kartotekowych i szafy na mapy) na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 (nr ogłoszenia 517691-N-2019)
  Wyświetleń: 352
 137. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
  Wyświetleń: 351
 138. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 575651-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.)
  Wyświetleń: 350
 139. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 349
 140. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138 "o" USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019)
  Wyświetleń: 345
 141. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 340
 142. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 335
 143. Wyniki naboru na stanowisko Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 320
 144. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski z 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 313
 145. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 311
 146. Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 310
 147. Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z 2019-10-01)
  Wyświetleń: 309
 148. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 302
 149. Oferta pracy - Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 291
 150. Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus
  Wyświetleń: 291
 151. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 286
 152. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 232
 153. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 226
 154. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 8 osobowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 635333-N-2019 z 2019-12-11)
  Wyświetleń: 195
 155. Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 185
 156. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (Ogłoszenie nr 531523 -N-2020 z 15.04.2020)
  Wyświetleń: 177
 157. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 173
 158. Unieważnienie naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 172
 159. Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 20.02.2020 r.
  Wyświetleń: 170
 160. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 154
 161. St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym z dn. 6.03.2020 r.
  Wyświetleń: 150
 162. Unieważnienie naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 147
 163. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie art. 138 "o" ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.1.2020)
  Wyświetleń: 141
 164. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 116
 165. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 95
 166. Zamówienia publiczne archiwalne
  Wyświetleń: 77
 167. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 65
 168. Nabory i konkursy w 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 169. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 45
 170. Główny Księgowy z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 44
 171. Budżet archiwalny
  Wyświetleń: 41
 172. Sprawozdanie za 2019 r. i plan na 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 173. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 38
 174. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 37
 175. Sprzedaż majątku trwałego 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 176. Przetarg nieograniczony w 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 177. Sprawozdanie za 2018 r. i plan na 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 178. Wyniki naboru na stanowisko Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 36
 179. Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 35
 180. Główny Księgowy z dn. 13.11.2019 r.
  Wyświetleń: 32
 181. Nabory i konkursy w 2015 r.
  Wyświetleń: 32
 182. Nabory i konkursy w 2016 r.
  Wyświetleń: 32
 183. Nabory i konkursy w 2017 r.
  Wyświetleń: 32
 184. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 32
 185. Sprawozdanie za 2017 r. i plan na 2018 r.
  Wyświetleń: 32
 186. Sprzedaż majątku trwałego 2019 r.
  Wyświetleń: 32
 187. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 32
 188. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 32
 189. Główny Księgowy z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 31
 190. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 7.11.2019 r.
  Wyświetleń: 31
 191. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 19.03.2019 r.
  Wyświetleń: 31
 192. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 31
 193. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu z dn. 3.07.2016 r.
  Wyświetleń: 30
 194. Plan postępowań w 2019 r.
  Wyświetleń: 30
 195. Sprawozdanie za 2016 r. i plan na 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 196. Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu z dn. 2.02.2016 r.
  Wyświetleń: 29
 197. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 29
 198. Asystent muzealny z dn. 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 29
 199. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 15.03.2017 r.
  Wyświetleń: 29
 200. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 29
 201. Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 15.10.2018 r.
  Wyświetleń: 28
 202. Zastępca Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 28
 203. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 29.03.2017 r.
  Wyświetleń: 27
 204. Księgowy z dn. 2.07.2015 r.
  Wyświetleń: 27
 205. Nabory i konkursy w 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 206. Starszy Księgowy z dn. 9.11.2015
  Wyświetleń: 27
 207. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 8.02.2017 r.
  Wyświetleń: 26
 208. Asystent muzealny z dn. 12.08.2014 r.
  Wyświetleń: 26
 209. Asystent muzealny z dn. 21.10.2014 r.
  Wyświetleń: 26
 210. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn.16.07.2018 r.
  Wyświetleń: 26
 211. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 26
 212. Przetarg nieograniczony w 2013 r.
  Wyświetleń: 26
 213. Przetarg nieograniczony w 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 214. Przetarg nieograniczony w 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 215. Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach z dn. 1.08.2019 r.
  Wyświetleń: 26
 216. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 14.06.2014 r.
  Wyświetleń: 25
 217. Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 25
 218. Główny Księgowy z dn. 26.08.2015 r.
  Wyświetleń: 25
 219. Kierowca z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 25
 220. Księgowy z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 25
 221. Nabory i konkursy w 2014 r.
  Wyświetleń: 25
 222. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 15.12.2016 r.
  Wyświetleń: 25
 223. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 3.07.2017 r.
  Wyświetleń: 25
 224. Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 25
 225. Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 25
 226. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 21.03.2014 r.
  Wyświetleń: 25
 227. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 24
 228. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 24
 229. Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem z dn. 8.11.2013 r.
  Wyświetleń: 24
 230. Księgowy z dn. 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 24
 231. Plan postępowań w 2017 r.
  Wyświetleń: 24
 232. Przetarg nieograniczony w 2014 r.
  Wyświetleń: 24
 233. Przetarg nieograniczony w 2016 r.
  Wyświetleń: 24
 234. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 24
 235. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie) z dn. 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 24
 236. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 24
 237. Starszy księgowy/księgowy z dn. 27.10.2016
  Wyświetleń: 24
 238. Zamówienia na usługi społeczne w 2016 r.
  Wyświetleń: 24
 239. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn. 6.12.2018 r.
  Wyświetleń: 23
 240. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 23
 241. Plan postępowań w 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 242. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I z dn. 6.05.2016 r.
  Wyświetleń: 23
 243. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 8.06.2017 r.
  Wyświetleń: 23
 244. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III z dn. 27.04.2018 r.
  Wyświetleń: 23
 245. Sprawozdanie za 2015 r. i plan na 2016 r.
  Wyświetleń: 23
 246. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 5.01.2016 r.
  Wyświetleń: 23
 247. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej z dn. 17.08.2018 r.
  Wyświetleń: 22
 248. Wyniki naboru na stanowisko St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 22
 249. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich w 2018 r.
  Wyświetleń: 22
 250. Zamówienia na usługi społeczne w 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 251. Nadzór autorski z dn. 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 19
 252. Zamówienia na usługi społeczne w 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 253. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019) z dn. 15.01.2019 r.
  Wyświetleń: 17
 254. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 17
 255. Nadzór autorski z dn. 21.08.2018 r.
  Wyświetleń: 16
 256. Nadzór inwestorski z dn. 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 16
 257. Nadzór inwestorski z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 16
Wersja XML