Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
89838276731495979932935810804957611227596800
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
846776358668702181908455855691047321746074519003
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
438651646310448041945211361548044293491466596876
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
353434103488319135943154299526132764343328553932
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
276736003100237126342198290224332249295025772324
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00330099612631584150014182206
 1. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 46826
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 28088
 3. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 24600
 4. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 23506
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13151
 6. Nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8584
 7. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 7451
 8. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 3906
 9. Kadra zarządzająca
  Wyświetleń: 3563
 10. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3232
 11. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 3120
 12. Status prawny
  Wyświetleń: 2985
 13. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2847
 14. Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW
  Wyświetleń: 2825
 15. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2794
 16. Statut CMJW
  Wyświetleń: 2724
 17. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
  Wyświetleń: 2657
 18. Majątek, którym dysponuje Muzum
  Wyświetleń: 2586
 19. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 2562
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2303
 21. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
  Wyświetleń: 2273
 22. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2223
 23. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2188
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2181
 25. Rada Muzeum
  Wyświetleń: 2161
 26. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2010
 27. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1988
 28. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1969
 29. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1967
 30. ePUAP
  Wyświetleń: 1927
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1810
 32. Budżet
  Wyświetleń: 1809
 33. Oferta pracy - główny księgowy
  Wyświetleń: 1761
 34. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1738
 35. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1693
 36. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1621
 37. Organizacja
  Wyświetleń: 1546
 38. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1484
 39. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1444
 40. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1439
 41. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1429
 42. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1414
 43. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 1368
 44. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1348
 45. Tryb działania władz publicznych
  Wyświetleń: 1315
 46. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1290
 47. Wyniki naboru na stanowisko starszy księgowy
  Wyświetleń: 1284
 48. Przetargi
  Wyświetleń: 1270
 49. Oferta pracy - asystent muzealny
  Wyświetleń: 1264
 50. Sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1250
 51. Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy
  Wyświetleń: 1238
 52. Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 1221
 53. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1209
 54. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 1173
 55. Oferta pracy - starszy księgowy
  Wyświetleń: 1143
 56. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 1137
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1127
 58. Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1104
 59. Oferta pracy - księgowy
  Wyświetleń: 1093
 60. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1086
 61. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu
  Wyświetleń: 1043
 62. Wyniki naboru na stanowisko asystenta muzealnego
  Wyświetleń: 1027
 63. Oferta pracy – Księgowy
  Wyświetleń: 1007
 64. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Wyświetleń: 1001
 65. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 984
 66. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 966
 67. Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 958
 68. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 949
 69. Wyniki naboru na stanowisko kierowcy
  Wyświetleń: 936
 70. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 931
 71. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 928
 72. Wyniki naboru na stanowisko księgowy
  Wyświetleń: 921
 73. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy
  Wyświetleń: 915
 74. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 878
 75. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 854
 76. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 846
 77. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
  Wyświetleń: 837
 78. Plan finansowy na 2016 r.
  Wyświetleń: 836
 79. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 835
 80. Wyniki naboru na stanowisko asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach
  Wyświetleń: 831
 81. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 826
 82. Wyniki naboru na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu
  Wyświetleń: 826
 83. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 825
 84. Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 805
 85. Oferta pracy - Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 786
 86. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 779
 87. Anulowanie naboru na stanowisko główny księgowy
  Wyświetleń: 769
 88. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 764
 89. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
  Wyświetleń: 764
 90. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 761
 91. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
  Wyświetleń: 747
 92. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 741
 93. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 737
 94. Informacja dot. przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 543864-N-2017 z 03.07.2017 ze zmianą ogłoszenia nr 500002044-N-2017 z dnia 04.07.2017 r.
  Wyświetleń: 723
 95. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  Wyświetleń: 711
 96. Plan finansowy na 2017 r.
  Wyświetleń: 707
 97. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 696
 98. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 691
 99. Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 688
 100. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU CMJW W ŁAMBINOWICACH-OPOLU ORAZ MBP IM. JANA PAWŁA II W OPOLU
  Wyświetleń: 674
 101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 3.07.2017 r. (nr ogłoszenia 543864-N-2017 z dnia 03 lipca 2017 r.ze zm. z 03.07.2017 r. pod nr 500002024-N-2017 oraz 04.07.2017 r. pod nr 500002044-N-2017 r.)
  Wyświetleń: 671
 102. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 668
 103. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 667
 104. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym z dnia 19.10.2016 r. (nr ogłoszenia 326803-2016) na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 665
 105. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 658
 106. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 528931-N-2017 z 8.06.2017 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap
  Wyświetleń: 646
 107. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1A "Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4"
  Wyświetleń: 624
 108. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
  Wyświetleń: 618
 109. Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu, w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2019 r.
  Wyświetleń: 612
 110. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 607
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1B Usługa ochrony osób i mienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu
  Wyświetleń: 600
 112. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 595
 113. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w Cz. 1 A i 1 B
  Wyświetleń: 571
 114. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 567
 115. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 559
 116. Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 556
 117. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie)
  Wyświetleń: 544
 118. Rozstrzygnięcie postępowania na Przebudowę budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, w części I i II
  Wyświetleń: 519
 119. Plan finansowy na 2018 r.
  Wyświetleń: 517
 120. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej
  Wyświetleń: 510
 121. Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 507
 122. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 501
 123. Wyniki naboru na stanowisko asystenta Muzealnego w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach
  Wyświetleń: 500
 124. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 487
 125. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 484
 126. Wyniki naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu
  Wyświetleń: 475
 127. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I
  Wyświetleń: 474
 128. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, wraz z poprawą otoczenia - Etap I (II przetarg)
  Wyświetleń: 473
 129. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 466
 130. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 593211-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.) -II przetarg
  Wyświetleń: 460
 131. Informacja o unieważnieniu postępowania, przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 552147-N-2018 z 27.04.2018 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
  Wyświetleń: 452
 132. Wyniki naboru na stanowisko Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 446
 133. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 562035-N-2018 z 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 441
 134. Oferta pracy - Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 435
 135. Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 575651-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.)
  Wyświetleń: 434
 136. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 433
 137. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski
  Wyświetleń: 432
 138. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
  Wyświetleń: 430
 139. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 430
 140. Wyniki naboru na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowym
  Wyświetleń: 424
 141. Dostawa i montaż szaf metalowych (szaf kartotekowych i szafy na mapy) na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 (nr ogłoszenia 517691-N-2019)
  Wyświetleń: 422
 142. Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 415
 143. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ART. 138 "o" USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE USŁUGI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019)
  Wyświetleń: 414
 144. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 413
 145. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach
  Wyświetleń: 403
 146. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 388
 147. Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 604517-N-2019 z 2019-10-01)
  Wyświetleń: 383
 148. Zapytanie ofertowe na nadzór autorski z 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 381
 149. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3
  Wyświetleń: 380
 150. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 379
 151. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" (Ogłoszenie nr 531523 -N-2020 z 15.04.2020)
  Wyświetleń: 376
 152. Oferta pracy - Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 373
 153. Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus
  Wyświetleń: 371
 154. St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym z dn. 6.03.2020 r.
  Wyświetleń: 324
 155. Zamówienia publiczne archiwalne
  Wyświetleń: 321
 156. Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 20.02.2020 r.
  Wyświetleń: 306
 157. Oferta pracy - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 306
 158. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 302
 159. Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 302
 160. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 298
 161. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 285
 162. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 8 osobowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (Ogłoszenie nr 635333-N-2019 z 2019-12-11)
  Wyświetleń: 269
 163. Unieważnienie naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 248
 164. Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 246
 165. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 242
 166. Wyniki naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 230
 167. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie art. 138 "o" ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.1.2020)
  Wyświetleń: 226
 168. Unieważnienie naboru na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 218
 169. Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 197
 170. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 27.08.2020 r.
  Wyświetleń: 184
 171. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 182
 172. Nabory i konkursy w 2019 r.
  Wyświetleń: 171
 173. Wyniki naboru na stanowisko Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym
  Wyświetleń: 168
 174. Wyniki naboru na stanowisko St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym
  Wyświetleń: 163
 175. Wyniki naboru na stanowisko Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji
  Wyświetleń: 157
 176. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 138
 177. Nadzór inwestorski z dn. 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 133
 178. Budżet archiwalny
  Wyświetleń: 128
 179. Główny Księgowy z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 125
 180. Sprawozdanie za 2019 r. i plan na 2020 r.
  Wyświetleń: 122
 181. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich
  Wyświetleń: 121
 182. Sprzedaż majątku trwałego
  Wyświetleń: 119
 183. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski z 5.06.2020 r.
  Wyświetleń: 118
 184. Przetarg nieograniczony w 2019 r.
  Wyświetleń: 117
 185. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 112
 186. Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym z dn. 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 111
 187. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 111
 188. Nabory i konkursy w 2015 r.
  Wyświetleń: 109
 189. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 109
 190. Sprawozdanie za 2017 r. i plan na 2018 r.
  Wyświetleń: 108
 191. Sprzedaż majątku trwałego 2017 r.
  Wyświetleń: 105
 192. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 29.03.2017 r.
  Wyświetleń: 104
 193. Nabory i konkursy w 2016 r.
  Wyświetleń: 104
 194. Nabory i konkursy w 2018 r.
  Wyświetleń: 104
 195. Asystent muzealny z dn. 21.10.2014 r.
  Wyświetleń: 103
 196. Główny Księgowy z dn. 13.11.2019 r.
  Wyświetleń: 103
 197. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 19.03.2019 r.
  Wyświetleń: 103
 198. Sprawozdanie za 2016 r. i plan na 2017 r.
  Wyświetleń: 102
 199. Asystent muzealny z dn. 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 101
 200. Sprawozdanie za 2018 r. i plan na 2019 r.
  Wyświetleń: 101
 201. Sprzedaż majątku trwałego 2019 r.
  Wyświetleń: 101
 202. Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu z dn. 2.02.2016 r.
  Wyświetleń: 100
 203. Plan postępowań w 2019 r.
  Wyświetleń: 100
 204. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 100
 205. Główny Księgowy z dn. 22.01.2019 r.
  Wyświetleń: 99
 206. Nabory i konkursy w 2017 r.
  Wyświetleń: 99
 207. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 98
 208. Asystent muzealny w Dziale Edukacji i Wystaw w Łambinowicach z dn. 26.03.2018 r.
  Wyświetleń: 98
 209. Przetarg nieograniczony w 2018 r.
  Wyświetleń: 98
 210. Starszy Księgowy w Dziale Finansowym z dn. 25.02.2019 r.
  Wyświetleń: 98
 211. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 8.02.2017 r.
  Wyświetleń: 97
 212. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III z dn. 27.04.2018 r.
  Wyświetleń: 97
 213. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 15.03.2017 r.
  Wyświetleń: 97
 214. Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane ze środków europejskich w 2018 r.
  Wyświetleń: 97
 215. Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 96
 216. Nabory i konkursy w 2014 r.
  Wyświetleń: 96
 217. Specjalista ds. komunikacji i wizerunku z dn. 7.11.2019 r.
  Wyświetleń: 96
 218. Starszy Księgowy z dn. 9.11.2015
  Wyświetleń: 96
 219. Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach z dn. 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 95
 220. Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych wraz z podłogą systemową oraz szaf metalowych na potrzeby magazynu archiwaliów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn.16.07.2018 r.
  Wyświetleń: 95
 221. Księgowy z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 95
 222. Przetarg nieograniczony w 2013 r.
  Wyświetleń: 95
 223. Specjalista ds. administracyjnych w Łambinowicach z dn. 1.08.2019 r.
  Wyświetleń: 95
 224. Zastępca Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 95
 225. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu z dn. 3.07.2016 r.
  Wyświetleń: 94
 226. Przetarg nieograniczony w 2017 r.
  Wyświetleń: 94
 227. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 14.06.2014 r.
  Wyświetleń: 93
 228. Kierowca z dn. 9.01.2014 r.
  Wyświetleń: 93
 229. Sprawozdanie za 2015 r. i plan na 2016 r.
  Wyświetleń: 93
 230. Główny Księgowy z dn. 26.08.2015 r.
  Wyświetleń: 92
 231. Księgowy z dn. 2.07.2015 r.
  Wyświetleń: 92
 232. Plan postępowań w 2018 r.
  Wyświetleń: 92
 233. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 3.07.2017 r.
  Wyświetleń: 92
 234. Asystent muzealny z dn. 12.08.2014 r.
  Wyświetleń: 91
 235. Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem z dn. 8.11.2013 r.
  Wyświetleń: 91
 236. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III (drugie postępowanie) z dn. 22.05.2018 r.
  Wyświetleń: 91
 237. Specjalista ds. projektów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 91
 238. Starszy księgowy/księgowy z dn. 27.10.2016
  Wyświetleń: 91
 239. Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 5.01.2016 r.
  Wyświetleń: 91
 240. Zamówienia na usługi społeczne w 2016 r.
  Wyświetleń: 91
 241. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 90
 242. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 15.12.2016 r.
  Wyświetleń: 90
 243. Przetarg nieograniczony w 2016 r.
  Wyświetleń: 90
 244. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej z dn. 17.08.2018 r.
  Wyświetleń: 90
 245. Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym z dn. 15.10.2018 r.
  Wyświetleń: 90
 246. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem w postaci ładowacza czołowego na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu przy ul. Minorytów 3 z dn. 6.12.2018 r.
  Wyświetleń: 89
 247. Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 16.05.2018 r.
  Wyświetleń: 89
 248. Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu z dn. 21.03.2014 r.
  Wyświetleń: 88
 249. Księgowy z dn. 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 87
 250. Przebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (Ogłoszenie nr 595698-N-2020 z dnia 09.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 87
 251. Przetarg nieograniczony w 2014 r.
  Wyświetleń: 87
 252. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.
  Wyświetleń: 87
 253. Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu z dn. 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 87
 254. Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych w Łambinowicach z dn. 25.04.2017 r.
  Wyświetleń: 86
 255. Nadzór autorski z dn. 7.11.2018 r.
  Wyświetleń: 85
 256. Plan postępowań w 2017 r.
  Wyświetleń: 85
 257. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II z dn. 8.06.2017 r.
  Wyświetleń: 85
 258. Zamówienia na usługi społeczne w 2017 r.
  Wyświetleń: 85
 259. Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I z dn. 6.05.2016 r.
  Wyświetleń: 84
 260. Nadzór inwestorski z dn. 3.08.2018 r.
  Wyświetleń: 83
 261. Zamówienia na usługi społeczne w 2019 r.
  Wyświetleń: 83
 262. Nadzór inwestorski z dn. 22.10.2018 r.
  Wyświetleń: 82
 263. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (znak sprawy 26.1.2019) z dn. 15.01.2019 r.
  Wyświetleń: 82
 264. Nadzór autorski z dn. 21.08.2018 r.
  Wyświetleń: 81
 265. Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz MBP im. Jana Pawła II w Opolu z dn. 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 76
 266. Zarządzenie Nr 18 /2020
  Wyświetleń: 42
 267. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 36
 268. Załączniki do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 36
 269. Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
  Wyświetleń: 17
Wersja XML