Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Załączniki do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska

DOCXZałącznik nr 1 Formularz opisu stanowiska pracy.docx
DOCXZałącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx
DOCXZałącznik nr 3 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy .docx
DOCXZałącznik nr 4 Informacja o wynikach naboru.docx

Wersja XML