Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych posiada osobowość prawną.

Jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów tj. Województwa Opolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Opolskiego.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr IV/PRM/24/98 (ma prawo do używania nazwy „muzeum rejestrowane”) oraz w księdze rejestrowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego pod nr RIK 4/2000.

Wersja XML