Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych jest finansowana ze środków otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także z dochodów własnych oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, w tym od osób fizycznych i prawnych.

Wersja XML