Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zainteresowani załatwianiem spraw w Muzeum przyjmowani są w godzinach pracy Muzeum:

1. w Opolu:

2. w Łambinowicach:

a) w sezonie (od 1 maja do 30 września) od wtorku to piątku w godz. 9:00-17:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00 (dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania poza wyznaczonymi godzinami, ale po uprzednim ustaleniu terminu),

b)poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia) od wtorku to piątku w godz. 9:00-16:00, w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00 (dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania poza wyznaczonymi godzinami, ale po uprzednim ustaleniu terminu).

Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio, a korespondencję po uprzednim zarejestrowaniu przekazuje się pracownikom merytorycznym do załatwienia wg kolejności wpływu i ważności.

Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez dyrektora Muzeum.

Wersja XML