Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (organ nadzorujący i wspierający Muzeum), której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem. W skład Rady Muzeum jest powoływanych 3 członków wskazanych przez Ministra.

Kadencja Rady trwa 4 lata, siedzibą jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Na czele Rady stoją: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Za realizację uchwał są odpowiedzialni Przewodniczący i Sekretarz Rady oraz Dyrektor Muzeum.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012, poz. 987) oraz § 11 Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a także Regulaminu Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.

Rada składa się z 15 osób. Są to:

Wersja XML